Image12

Pravila zaštite privatnosti

PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Ovim pravilima zaštite privatnosti uređuju se prikupljanje, čuvanje i obrada osobnih podataka koje RAGRAF d.o.o. prikuplja od vas kada se pretplatite na primanje sadržaja kao što su e-novosti, pozivi na događaje ili slično.

Voditelj obrade

Voditelj obrade osobnih podataka u smislu koji definiraju Opća uredba EU o zaštiti osobnih podataka i važeći zakon kojim se uređuje zaštita osobnih podataka je: RAGRAF d.o.o., Trnoveljska cesta 2H, 3000 Celje, ID za PDV: SI74461192, Matični broj: 5655323000

Osobni podatci i svrha njihove obrade

Ako želite primati sadržaje društva RAGRAF d.o.o., možete se prijaviti ili odjaviti za sljedeće obrade:

  • povremene e-novosti
  • redovite e-novosti
  • pozivi na događaje
  • obavijesti o posebnim akcijama i prilikama
  • izdanja

Ispunjavanjem ovih obrazaca, narudžbenice, prijave odnosno registracije i potvrđivanjem društvu RAGRAF d.o.o. dajete sljedeće kontaktne podatke:

  • ime
  • prezime
  • adresa e-pošte
  • telefonski broj

Kontaktne podatke, koje nam šaljete prilikom ispunjavanja odnosno predaje ovih obrazaca, narudžbenice, prijave, odnosno registracije potrebni su nam za obradu vaše narudžbe i za komunikaciju s vama u vezi s konkretnim e-novostima, događajima, obavijestima o posebnim akcijama ili izdanjima. RAGRAF d.o.o. poštuje vašu privatnost i obvezuje se da će prilikom prikupljanja, čuvanja i obrade osobnih podataka postupati pažljivo i u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Budući da u internetskom informacijskom sustavu RAGRAF d.o.o. postoje poveznice na druge, vanjske internetske stranice koje nisu neposredno povezane s društvom RAGRAF d.o.o., ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim internetskim stranicama. Da bismo spriječili neovlašten pristup pribavljenim podatcima ili njihovo otkrivanje, sačuvali točnost osobnih podataka i osigurali njihovu odgovarajuću upotrebu, primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske postupke za zaštitu podataka koje prikupljamo. RAGRAF d.o.o. ne može u cijelosti isključiti eventualno curenje ili zloupotrebu podataka, jer su internetske tehnologije otvorene za javnost te mogu biti žrtva računalnih provala i kao takve su nepredvidljive. UPOZORENJE: GDPR EU-a ne propisuje posebne tehničke mjere zaštite identiteta pružatelja internetske stranice, odnosno voditelja obrade, a ne propisuje ni iskazivanje identiteta posjetitelja internetske stranice. Zato su zahtjevi za zaštitom osobnih podataka do dopunjavanja propisa o zaštiti i obvezi iskazivanja identiteta voditelja obrade prepušteni pojedincu koji sam odlučuje vjeruje li iskazanom nezaštićenom identitetu voditelja obrade koji bi podatcima trebao upravljati. Voditelj obrade ne jamči da može biti siguran da je privolu pribavio od pojedinca koji bi se trebao slagati s uvjetima obavještavanja jer se pojedinac voditelju obrade u postupku potvrđivanja ne identificira na istovjetan način koji se može provjeriti.

Popis web-mjesta kojima upravlja voditelj obrade

Društvo RAGRAF d.o.o. upravlja sljedećim internetskim stranicama: “ragraf.com” – prezentacijska internetska stranica

Privola

Osobne podatke koje nam šaljete prilikom prijave na e-novosti, događaje, obavijesti o posebnim prilikama ili izdanja i ostale proizvode društva RAGRAF d.o.o. obrađujemo uz vašu jasnu i nedvojbenu privolu koja se temelji na članku 6. st. 1., točci (a) Opće uredbe EU-a o zaštiti osobnih podataka (GDPR). U cilju poboljšanja kvalitete naših proizvoda i usluga te za statističke svrhe u vezi s porukama elektroničke pošte koje vam šaljemo, obrađujemo i podatke o prikazima primljenih poruka i klikovima na poveznice u primljenim porukama. Privolu za obradu osobnih podataka pružate time što na internetskim stranicama RAGRAF d.o.o. na tim obrascima, narudžbenicama, prijavama, odnosno registracijama unesete svoje osobne podatke i slažete se sa svakom pojedinom obradom na koju pristajete. Pri unosu osobnih podataka RAGRAF d.o.o. ne uvjetuje privolu za obradu pri obradama kod kojih svrha premašuje osnovnu svrhu obrade zbog koje ste došli na internetsku stranicu. Voditelj obrade RAGRAF d.o.o. za obavještavanje o promjenama uvjeta poslovanja i promjenama pravila zaštite privatnosti upotrebljava uslugu slanja dokazive elektroničke pošte ili preporučenu redovitu poštu. Zato ćete o promjenama biti obaviješteni na način koji voditelju obrade osigurava dokaz o pravovremenoj obaviještenosti u vezi s promjenama uvjeta poslovanja odnosno pravila zaštite privatnosti. Sve promjene bit će objavljene i na internetskoj stranici društva. Osobne podatke u svrhe koje su definirane važećim zakonodavstvom i za koje nije potrebna privola, jer je pravni temelj postojeće zakonodavstvo (npr. čuvanje računa, sklopljenih ugovora i slično) čuvamo i štitimo u skladu s Općom uredbom EU-a o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Vaša prava

U skladu s odredbama Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR), imate pravo na pristup svojim osobnim podatcima, pravo na ispravak, pravo na brisanje („zaborav”), pravo na prenosivost, pravo zahtijevati ograničenje obrade osobnih podataka i pravo na prigovor. Ako mislite da su vaša prava na internetskim stranicama društva RAGRAF d.o.o. na bilo koji način prekršena, možete se obratiti: Povjereniku za informiranje Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Vrijeme čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvat ćemo onoliko koliko je potrebno u svrhu slanja sadržaja novosti, poziva na događaje, izdanja. Rok čuvanja osobnih podataka može se razlikovati s obzirom na važeće sektorsko zakonodavstvo (npr. zakonodavstvo u području poreza, računovodstva). U slučaju da važeće sektorsko zakonodavstvo određuje obvezne rokove za čuvanje osobnih podataka, RAGRAF d.o.o. briše osobne podatke nakon isteka zakonom propisanog obveznog roka.

Kolačići

Što su kolačići? Kolačić je datoteka u kojoj se čuvaju postavke internetskih stranica. Web-mjesta spremaju kolačiće na uređaje korisnika kojima oni pristupaju internetu u svrhu prepoznavanja pojedinačnih uređaja i postavki koje su korisnici upotrijebili prilikom pristupa. Kolačići omogućavaju internetskim stranicama prepoznavanje ako je korisnik već posjetio to web-mjesto i naprednim aplikacijama se uz njihovu pomoć na odgovarajući način mogu prilagoditi pojedinačne postavke. Njihovo čuvanje pod potpunim je nadzorom preglednika koji upotrebljava korisnik – on može po želji ograničiti ili onemogućiti upotrebu kolačića.

Zašto su potrebni kolačići?

Kolačići su od temeljne važnosti za osiguravanje internetskih usluga koje su intuitivne za korisnika; najčešće funkcije e-poslovanja ne bi bile moguće bez kolačića. Interakcija između korisnika interneta i internetske stranice pomoću kolačića je brža i jednostavnija. Uz njihovu pomoć internetska stranica pamti preference i iskustva osobe, a pretraživanje internetskih stranica time postaje učinkovitije i ugodnije. Više je razloga za upotrebu kolačića. Upotrebljavaju se za spremanje podataka o stanju pojedinačne internetske stranice (pojedinosti o prilagodbama pojedinačnih internetskih stranica), pomažu pri izvršavanju internetskih usluga (npr. internetske trgovine), pomažu u prikupljanju statističkih podataka o korisnicima i posjećenosti web-mjesta, o navikama korisnika interneta itd. Pomoću kolačića, dakle, možemo ocijeniti učinkovitost koncepta svojeg web-mjesta. O preporučenoj i dopuštenoj upotrebi kolačića na internetskim stranicama možete pročitati i smjernice povjerenika za informiranje za upotrebu kolačića, koje možete pronaći ovdje.

Popis kolačića na našim internetskim stranicama:

Kolačići koje upotrebljavamo na svojoj internetskoj stranici kategorizirani su u sljedeće skupine:

Popis svih kolačića na našoj internetskoj stranici:

KolačićOpis