Image12

Keramički i drugi valjci za grafičku industriju

novi valjci i obnova valjaka
  • raster-valjci
  • valjci za nanošenje
  • valjci za ovlaživanje
  • plazma-valjci
  • valjci za nanošenje ljepila
  • ultralagani raster-valjci
    • najčvršća danas dostupna keramička presvlaka – Triplex Pro Plasmaultra
    • lagani i visokoproduktivni „sleeve” raster-valjci, iznimni 3D efekti s tehnologijom Tactilox