Blog

HomeObjaveABG integracija z vsemi ponudniki MIS

ABG integracija z vsemi ponudniki MIS

“Workflow” integracija je na voljo za vse stroje proizvajalca ABG.

Z več kot 5 let razvoja na področju automatizacije procesov stroji proizvajalca ABG ponujajo neprimerljivo povezljivost z vsemi ponudniki MIS sistemov kar vam omogoča:

  • skrajšanje časa potrebnega za pripravo
  • nemoteno delovanje z zmanjšanjem rizika napake
  • zmanjšanje potrebe po pisni dokumentaciji
  • zmanjšanje odpada