DUOBLADE SX – prilagođena putanja materijala

DUOBLADE SX – prilagođena putanja materijala